ผลการประกวด การจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม”