พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้เข้าชมฟรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้เข้าชมฟรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร