เปิดรับสมัครเเพทย์ใช้ทุน จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2562

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับสมัครเเพทย์ใช้ทุน จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2419-7069, 0-2419-8035