เพลงล้างมือใน รพ.ศิริราช

        โรคติดเชื้อ ได้จัดทำ CD เพลงล้างมือ  สำหรับเป็นสื่อในการกระตุ้นเตือนบุคลากรทุกระดับและผู้รับบริการของ รพ.ศิริราช ให้เห็นความ
สำคัญในการการล้างมือจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศิริราช