ประกวดชื่อหัวข้อหลักการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรับโล่

สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอเชิญร่วมประกวดชื่อหัวข้อหลักการประชุมวิชาการ (Theme) เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการศิริราช ประจำปี 2551 โดยขอให้มีคำที่เกี่ยวข้องกับ 120 ปี ศิริราช และความเป็นเลิศทางการแพทย์  ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลในงานประชุมวิชาการเดือนมีนาคม 2551  ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550