ประกาศ! วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2550

ประกาศวันหยุดราชการ 6 เมษายน 2550 เป็นวันจักรี และ 13 – 17 เมษายน 2550 เป็นวันสงกรานต์ เดือนนี้หยุดยาวหลายวัน ขอความร่วมมือจากชาวศิริราชทุกท่าน ร่วมป้องกันอุบัติภัยในโรงพยาบาล ถอดปลั๊ก อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด ปิดน้ำ ปิดไฟ ล็อคประตู/ หน้าต่างให้เรียบร้อย พบเหตุสิ่งผิดปกติ แจ้งศูนย์ รปภ. โทร. 0 2419 7272, 0 24197224 หรือกริ๊งกร๊างผ่าน Help Phone