ขออภัย ! รพ.ศิริราช ขอปรับปรุงเส้นทางรับ-ส่งผู้ป่วย ตึกผู้ป่วยนอก

ขออภัย !  รพ.ศิริราช ขอปรับปรุงเส้นทางรับ-ส่งผู้ป่วย ตึกผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวก
เฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้เปล  กรุณาขึ้นทางลาด  ผู้ป่วยเดินได้กรุณาใช้ช่องทางที่กำหนดให้ชั้นพื้นดิน
(รถสามารถผ่านได้)