21 พ.ย. 52 ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ของดบริการคลินิกพิเศษ

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ของดบริการตรวจ-ผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ออร์โธปิดิคส์ฯ  ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2552
เนื่องจากภาควิชาฯ จัดประชุมพัฒนาการเรียนการสอน  ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล