เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าและร้านอาหารจานด่วน จำนวน 1 ราย

 

งานสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกประกอบการสวัสดิการร้านค้าและร้านอาหาร จานด่วน จำนวน 1 ราย ณ อาคารปฏิบัติการปรีคลินิกและเวชสารสนเทศ ชั้น 1  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาล   ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการ ตึกประชาธิปไตย ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช  ได้ระหว่างวันที่  17 - 21 สิงหาคม 2552  ภายในวันและเวลาราชการ

และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานสวัสดิการ ตึกประชาธิปไตย ชั้น 1

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด