12 ส.ค. นี้ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษฟอกเลือดตามปกติ

 

หอผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร  ขอแจ้งเปิดให้บริการฟอกเลือดในคลินิกพิเศษฯ  ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2552  ตามปกติ