ให้บริการแล้ว! คลินิกทันตกรรมพิเศษวันอาทิตย์

 

งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช ขอแจ้งเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00–13.00 น.

โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป

ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะมารับบริการ สามารถโทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายได้ที่หมาเลขโทรศัพท์ 0 2419 7416-7

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.30 – 15.30 น.