17-18 ส.ค.52 ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ของดบริการคลินิกพิเศษ

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ของดตรวจผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ฯ  ชั้น 1   

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม  2552 เนื่องจากภาควิชาฯ จัดประชุมการศึกษาก่อนและหลังปริญญา ณ จังหวัดนครนายก  ดังนี้

                ตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552

ผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2552