17-18 ส.ค.52 ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ขอลดจำนวนบัตร
ตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิคส์ฯ

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอลดจำนวนบัตรตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิคส์ฯ  ชั้น 1   

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม  2552 เวลา 08.00 – 16.00 น.  เนื่องจากภาควิชาฯ จัดประชุมการศึกษาก่อนและหลังปริญญา

ณ จังหวัดนครนายก

                บัตรเก่าจาเดิม         65 คน      ลดเหลือ 30 คน

บัตรใหม่จากเดิม     35  คน     ลดเหลือ 20 คน