โครงการประกวด Science Video Clip

คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประกวด Science Video Clip ในหัวข้อ “Science is the Answer !”  เนื่องในโอกาสจัดงาน Open House เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2552  คลิกดูรายละเอียด>>>

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด