รับสมัครด่วน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   ในตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณทิต (สาขาเทคนิคการเเพทย์)ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี

สนใจติดต่อ สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 3 (ในเวลาราชการ)