12 ธ.ค. 51 เวลา 10.30 น.
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ และปลูกต้นไม้ในโครงการ “ศิริราชเขียวขจี ปลูกต้นไม้ ฉลอง 120 ปี ทำดีเพื่อพ่อ”  ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 10.30 น.  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

เวลา   ๑๐.๐๐ น.           -  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

                                         เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี

                                         ไปยังโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

          ๑๐.๓๐ น.          -  รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงพยาบาลศิริราช  ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

                                                (รถยนต์พระที่นั่งเทียบหน้าตึกอำนวยการ/ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

                                      -  อธิการบดี คณบดี และกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้ารับเสด็จ

                                      -  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถวายพวงมาลัย

                                      -  เสด็จไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

                                      -  ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

                                      -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ

                                      -  ทรงกราบ

                                      -  เสด็จไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

                                      -  ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

                                      -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                                      -  ทรงกราบ

                                      -  ประทับเก้าอี้

                                      -  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัตน์   กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                         กราบบังคมทูลรายงาน

                                      -  เบิกผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน ๒๐ ราย)

                                      -  ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ

                                            (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                                      -  ทอดพระเนตรนิทรรศการ

                                      -  เสด็จออกจากศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

                                      - ทรงปลูกต้นไม้ (ต้นราชพกฤกษ์)

          ๑๑.๓๐ น.          -  เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

                                            (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

                              -  เสด็จกลับ

ร่วมบริจาคสมทบทุน “กองทุนปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ที่กล่องรับบริจาคภายในโรงพยาบาล
ศิริราช และศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1