4 ธ.ค. 51 เวลา 07.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551 เพื่อแสดงความความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551
  เวลา 07.00 น.  ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

          เวลา 07.00 น.           -  พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานทางเดินพระราชานุสาวรีย์

                                               สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

                                            -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์

                                            -  คณบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                            -  พรสงฆ์อนุโมทนา

               07.30 น.               -  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

                                                 ศาลาศิริราช 100 ปี

                                            -  รองคณบดี กล่าวรายงาน       

                                            -  คณบดี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ

                                            -  คณบดี กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฎิญาณ

                                               เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

                                            -  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

                                            -  ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ ลดโลกร้อน...สู่  “Siriraj green Hospital”

                                            -  รับประทานอาหารร่วมกัน