7 พ.ย. 51 เวลา 14.00 น.
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน
  ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะพยาบาลศาสตร์   ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551    เวลา 14.00 น.   ณ
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

13.45 น.              -       พร้อมกันบริเวณพิธีวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

14.00 น.              -       ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ 
                           
        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานมาถึงบริเวณพิธี

-       ประธานรับผ้าพระกฐิน พร้อมแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

                                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าพระอุโบสถ)

                            -       เข้าสู่พระอุโบสถ นำผ้าพระกฐินไปวางบนพานแว่นฟ้า

            -       จุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ส่งผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่

                    นำไปมอบแก่ไวยาวัจกร

            -       กล่าวคำถวายพระกฐินแล้วประเคนผ้าแก่พระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาติโมกข์

            -       พระสงฆ์สวดกฐินนักถากรรม ประธานถวายเครื่องพระกฐิน

            -       คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

                    ถวายผ้าไตรแก่พระคู่สวด

            -       ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไหมธรรม

            -       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ กล่าวคำถวายจตุปัจจัย

                    เรียนเชิญประธานถวายแด่ท่านเจ้าอาวาส

            -       พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ

            -       ประธานมอบทุนบำรุงการศึกษาแก่ ร.ร.วัดสุวรรณาราม     และ ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม

            -       พระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้ว ประธานกราบพระประธานและพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี