26 ก.ย. – 3 ต.ค. 51
มหกรรมสุขภาพ120 ปีศิริราช
ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรศิริราชทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพ 120 ปีศิริราช ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์ การแพทย์ก้าวไกล ใส่ใจสังคม” ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551  เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ บริเวณลานรอบพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระบรมราชชนก และหน้าศาลาศิริราช 100 ปี
  โดยขอความร่วมมือสวมเสื้อสีชมพู กางเกงกีฬาหรือกางเกงสีเข้มทรงสุภาพ และสวมรองเท้าผ้าใบ เพื่อร่วมเดินออกกำลังกาย และเต้นแอโรบิค

เวลา     08.00 น.     ประธานกรรมการประสานงานการจัดงานมหกรรมสัปดาห์งาน “120 ปี ศิริราช”

                                กล่าวรายงานการจัดงานมหากรรมสุขภาพ 120 ปีศิริราช

             08.05 น      คณบดีกล่าวเปิดงาน และนำเดินสุขภาพโดยเดินเวียนขวา ไปตามทางเชื่อมตึกรอบลาน

                                พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

             08.25 น.     ผู้บริหารและชาวศิริราช ร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ที่บริเวณหน้าศาลาศิริราช 100 ปี

                                ลานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

                                และสนามหญ้ารอบลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

             08.45 น.     ผู้ร่วมเต้นแอโรบิครับประทานของว่างและน้ำดื่มสมุนไพร

             09.00 น.     เริ่มรายการเสวนาบนเวทีศาลาศิริราช 100 ปี

 

งานนี้จัดระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น. งานมหกรรมสุขภาพได้บรรจุเมนูสุขภาพหลากหลาย

สำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งกิจกรรมภาคประชาชนที่ประกอบด้วย 

          Ø การให้บริการตรวจสุขภาพ

          Ø พูดคุยถามปัญหาสุขภาพ โดยแพทย์ศิริราช หรือกิจกรรมให้ความรู้ ความก้าวหน้าที่ทันสมัย ผ่านนิทรรศการ การสาธิตต่างๆ
               
ที่หาดูได้ยาก

ซึ่งจัดแสดง ณ บริเวณ ร.พ.ศิริราช ดังนี้

ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

          - นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ การุณย์ศิริราช โดยจัดแสดง 120 ชิ้นเอกของศิริราช อาทิ เข็มพระราชทานรูปงวงช้าง, เครื่องมือแพทย์
ยุคโรมัน, ชุดเครื่องมือทำพระทนต์ฯ และอื่นๆอีก มากมาย

          - จำหน่ายของที่ระลึก สมทบทุนเพื่อปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

ศาลาศิริราช 100 ปี

          -  ตรวจสุขภาพพร้อมรับคำแนะนำจากภาควิชาต่าง ๆ ฟรี

          -  เวทีเสวนาและกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับสุขภาพหลากหลายหัวข้อ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

          -  Walking Tour… ห้องผ่าตัด ห้องเรียนรู้กับอาจารย์ใหญ่ และชมของดีในศิริราช

          -  ถ่ายภาพลงแสตมป์ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

          -  ถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

          -  นิทรรศการ 120 ปี ศิริราช และนิทรรศการความรู้เพื่อสุขภาพ

หอประชุมราชแพทยาลัย (เฉพาะ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2551)

          -  สัมผัสอาจารย์ใหญ่หัวใจของการเรียนแพทย์

          -  ใครคือผู้ร้าย? พิสูจน์กันแบบหมอนิติเวช

          -  แอบดูอาณาจักร “ไรฝุ่น”

          -  ตัวอย่างอวัยวะสำคัญที่เป็นโรค

          -  นวดแผนไทย & สปาบำบัดโรค

          -  Walk Rally ลุ้นรับของราวัลมากมาย