เปิดแล้ว! คลินิกผู้ป่วยโรคไต เอส แอล อี

สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดคลินิกผู้ป่วยโรคไตเอส แอล อี ให้บริการผู้ป่วยโรคไต เอส แอล อี ทุกวันพุธที่ห้อง 208 เวลา 10.00 – 12.00 น. ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป