นพ. คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2555 (รุ่นที่ 4)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Encephalitis surveillance system: An urgent task in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, Assoc.Prof.Mark C. Poznansky, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท รักดี เวนเจอร์/คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899