ผศ. ดร. พญ. นฤชร กิจไพศาลรัตนา

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2553 (รุ่นที่ 2)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Regenerative Medicine: Neuroregeneration in Traumatic Brain Injury
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ สุวรรณเวลา, Prof.Regina C. Armstrong, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Center foe Genomic Medicine, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Stroke biomarker, Cerebral small vessel disease, Uncommon cause of stroke
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899