ติดต่อเรา
ติดต่อโครงการ
ที่อยู่:
สำนักงานโครงการเยาวชนฯ ห้อง 903-3 ชั้น 9 ชั้น 9 ห้อง 903-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐, ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์:
02-419-2833
Email:
pmayp01@gmail.com