รายการโทรทัศน์ปี  :   2562   2561   2560   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551   2550   2549   2548  
เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เรื่อง "โรคลิ้นหัวใจในผู้สูงอายุ"  
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เรื่อง "รักษาการนอนกรนที่มีโรคหยุดหายใจขณะหลับ"  
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เรื่อง "นอนกรน...เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา"  
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง "สวัสดีปีใหม่ 2562"