คลินิกระงับปวด
10 ชั้น 1 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7842
ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2560 10:35:08
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
-
-
 
นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช 
-
 
-
 
นพ.สันติ อัศวพลังชัย