คลินิกปวดกล้ามเนื้อและกระดูกเรื้อรัง
ตึกศรีสังวารย์(ตึกใหญ่) ชั้น 1 
เวลา : 09.00 - 16.00 น. น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7504
ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2560 10:23:23
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ปวดกล้ามเนื้อและกระดูกเรื้อรัง นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร
09.00
-
12.00 น. 
-
 
-
 
นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร
13.00
-
16.00 น. 
-