คลินิกโรคปอดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  ห้อง 499
เวลา : วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7387
ปรับปรุงข้อมูล : 4/10/2559 11:35:13
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
โรคปอดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต  นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต  นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต 
-
 
-