คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  ห้อง 499
เวลา : วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น. น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7387
ปรับปรุงข้อมูล : 4/10/2559 11:34:21
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
-
 
-

นพ.สัมมน โฉมฉาย 
-
 
-
 
-