คลินิกพัฒนาการเด็ก
ศรีสังวาลย์(ตึกเล็ก) ชั้น 1 
เวลา : 13.00-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7504
ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2560 10:34:35
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
-
-
 
-
 
-
 
(สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
พญ.กิ่งเเก้ว ปาจรีย์
พญ.ธีรดา พลอยเพชร
(สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
พญ.กิ่งเเก้ว ปาจรีย์ 
-
 
หมายเหตุ :
พฤหัสบดี สุดท้ายของเดือน