คลินิกลดเกร็งในเด็ก
ศรีสังวาลย์(ตึกเล็ก) ชั้น 1 
เวลา : 13.00-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7504
ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2560 10:22:27
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ลดเกร็งในเด็ก
-
 
-
 
พญ.ธีรดา พลอยเพชร
(สัปดาห์ที่1ของเดือน) 
-
 
-
 
หมายเหตุ :
พุธแรกของเดือน