คลินิกสุขภาพเท้า
อาคารเจ้าพระยา ชั้น 1 
เวลา : 09.00-12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : -
ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2560 10:31:31
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
-
-
 
พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์  พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์ 
-
 
-