คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  ห้อง 499
เวลา : วันพฤหัสบดี 08.00-12.00 น. น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-419-8340
ปรับปรุงข้อมูล : 4/10/2559 11:23:09
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจเเละหลอดเลือด นพ.กมล อุดล  พญ.มยุรี หอมสนิท  
-
 
-
 
-