ความซื่อสัตย์ของคุณสมหวัง แซ่โค้ว คือความภาคภูมิใจของชาวศิริราช     
    เรื่องเล่าครั้งนี้ ขอกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ของ คุณสมหวัง  แซ่โค้ว ลูกจ้างประจำ หน่วยกำจัดขยะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ที่ได้เก็บกระเป๋าคาดเอวสีเขียวขี้ม้า จำนวน 1 ใบ ได้บริเวณที่เก็บขยะข้างตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 08.10 น. ซึ่งภายในกระเป๋าพบสิ่งของสำคัญ และทรัพย์สินมีค่า อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  สมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ระบุชื่อนางสาวมลทิยา  ประเมินชัย บัตร ATM  บัตร VISA CARD บัตรสมาชิกยูสตาร์ และเงินสดจำนวน 20,000 บาท โดยได้นำกระเป๋าส่งคืน คุณมลทิยา  ประเมินชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
     คุณ สมหวัง  แซ่โค้ว จึงได้ฝากข้อคิดดีๆ ในการปฏิบัติงานให้ชาวศิริราชไว้ว่า การปฏิบัติงานเราต้องมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่เราทำและต่อตนเองด้วย ซึ่งกระเป๋าที่ผมเก็บได้ ผมคิดว่าควรนำส่งคืนเจ้าของ เพราะกระเป๋าที่เก็บได้ไม่ใช่ของเรา และทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าถ้าเรานำไปใช้ก็ไม่ภาคภูมิใจ เรานำเงินของคนอื่นไปใช้ไม่นานก็ใช้หมด สู้เราปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ดีกว่าที่จะนำทรัพย์สินของผู้อื่นไปใช้ ผมจึงได้ส่งกระเป๋าที่เก็บได้ส่งคืนให้หัวหน้าหน่วยกำจัดขยะตามหาเจ้าของกระเป๋าต่อไปครับ
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/10/2552 - 16/11/2552