รู้ทันโรค

ดูเพิ่มเติม

“การรับประทานยาพาราเซตามอลที่ถูกต้อง”

...

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

        ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ หัวข้อ ยิ้มสู้ รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 - 15.30 น.ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น7 รพ.ศิริราช สำรองที่นั่ง ตั้งเเต่วันนี้ - 6 ตุลาคม 2560 โทร. 08 3291 1188 เเละ E-mail : ThaiSmileCancer@gmail.com

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช  ขอเชิญชมนิทรรศการ  “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม  2560  ระหว่าวเวลา 10.00 - 17.00 น.  ปิดทำการวันอังคาร  วันหยุดนักขัตฤกษ์  และวันที่ 25- 27 ตุลาคม 2560 (เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)  ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทโรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด  ผู้ผลิตเสื้อตราห่านคู่ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔  พรรษา”  รพ.ศิริราช และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วย

บริจาคได้ทุกวัน ณ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สอบถาม โทร. 0 2419 7646-8

24 กันยายน ‘วันมหิดล’ ขอเชิญท่านมาตามรอยพระบาท
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

          ในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2557 นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมกันน้อมสำนึกพระเมตตาคุณพระบิดาแห่งการแพทย์ แผนปัจจุบันของไทย ผู้ทรงอุทิศพระองค์ “ทรงให้” ด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ในการช่วยผู้ป่วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาทรงเป็นองค์ประธานจัดงานหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
          ใน ส่วน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรมวันมหิดลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีเป็นจำนวนมากและจำ เป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานดังกล่าวดังนี้


          วันที่ 22 กันยายน 2560 นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และคณะเทคนิคการแพทย์) จะออกรับบริจาคพร้อมกันครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ และบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์ที่ระลึก ซึ่งในปีนี้ วันมหิดล ตรงกับวันอาทิตย์ ธงวันมหิดล เป็นสีแดง
          - บริจาค 300 บาทขึ้นไป รับธงวันมหิดลพร้อมเสาเป็นที่ระลึก
          - 20 บาท ขึ้นไป รับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก
          - น้อยกว่า 20 บาท รับสติ๊กเกอร์วันมหิดลเป็นที่ระลึก

          นอกจากการออกรับบริจาคของนักศึกษาแล้ว คณะฯ ยังจัด
รายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 22.30 - 00.30 น. เป็นต้นไป ทางททบ.๕  พร้อมร่วมบริจาคในรายการได้ที่หมายเลข 0 2411 2222 (รวม 100 คู่สาย) และสอบถามปัญหาสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่หมายเลข 0 2418 2222 (100 คู่สาย)  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

          ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน  เวลา 06.30 – 11.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร โดยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ทั้งฝ่ายแพทย์และพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

                    08.00 น.                   -  คณะกรรมการประจำคณะฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ
                    09.00 – 10.00 น.      -  
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ครองตน ครองคน ครองงาน”
                                                        โดย นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการ  รพ. น่าน 
                                                               ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 
                    10.30 น.                   -  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จฯ  พระบรมราชชนก
                                                        ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

          หรือบริจาคโดยตรงได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ,  รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B  เวลา 09.00 – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์และโทรสาร . 0 2411 2423 , 0 2419 7658 – 60 และ 0 2419 7687 – 88 หรือแจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาค คลิกที่นี่

         - ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถไปลดหย่อนภาษีเงินได้ลำดับที่ 85 ได้
         - กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้สำหรับสิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม
post Image

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ปฏิญาณตน ก่อนขอรับบริจาคใหญ่ เนื่องในวันมหิดล

อ่านต่อ
post Image

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่าม.มหิดลฯ

อ่านต่อ
post Image

ศิริราชมอบรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ