อีกหนึ่งเบื้องหลังกระบวนการรักษาและให้บริการประชาชนที่โรงพยาบาลศิริราชที่สำคัญ

คือการควบคุมและบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัย เพื่อสิ่งแวดล้อม

และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการทุกคน

 

เพราะทุกการรักษาที่เกิดขึ้น เกิดจากพลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมาย

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล

ส่วนหนึ่งใน “ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน”

 

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646