อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม ย้อนหลัง
พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช
ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ หัวข้อ ยิ้มสู้ รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก
ขอเชิญร่วมงาน “วันศิริราชอาลัยรัก” ประจำปี 2560
เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ขอเชิญชาวศิริราชและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์
และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (คลองบางกอกน้อย)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้คำปรึกษา
แนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 20
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระราชปณิธาน
รัชกาลที่ 9”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สู้ประชาชน
"ใส่ใจ สูงวัย ประเทศไทย 4.0"
ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมโครงการ
“โรงพยาบาลปลอดสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้า”
การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
การบรรยายทางวิชาการ “กินอย่างไรไม่ให้อ้วน”
โครงการแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลาย "เปิดประตูสู่ศิริราช"
ขอเชิญร่วมงานวิชาการ Quality Conference
“Applying LEAN principle to crowded Emergency room”
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์
พบผู้รับบริการ ประจำปี 2560"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเนื่องในวันโรคลมพิษโลก
หัวข้อ “ศิริราชห่วงใย...ชวนใส่ใจ โรคลมพิษ” ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก 2560
“สังคมเป็นมิตรเพิ่มคุณภาพชีวิตในวัยหลงลืม”
18 ก.ค. นี้ ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้สู่ประชาชน
“โรคหลอดเลือดหัวใจ”
ขอเชิญร่วมฟังการอภิปราย เรื่อง “Si Education 4.0”
ขอเชิญร่วมงานวันรักษ์ตับโลก : “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัยจากไวรัส ในปี ค.ศ. 2030”
หน้า 2 3 4  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]