18 ก.ย. 60 "ร้าน ณ ศิริราช 2" โปรโมชั่นลด20%     


        ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านขายของที่ระลึก "ร้าน ณ ศิริราช 2" จันทร์ที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมรับโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 20 %

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/9/2560 - 18/9/2560
มีข่าวอยากบอก