ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”      


หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช  ขอเชิญชมนิทรรศการ  “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม  2560  ระหว่าวเวลา 10.00 - 17.00 น.  ปิดทำการวันอังคาร  วันหยุดนักขัตฤกษ์  และวันที่ 25- 27 ตุลาคม 2560 (เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)  ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 419 2619
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
24/8/2548 - 31/10/2560
มีข่าวอยากบอก