21 – 30 เมษายน 2557 กิจกรรม ครบรอบ 126 ปี รพ.ศิริราช “ศิริราช เจ้าพระยา สายธารา แห่งแผ่นดิน”     


        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 126 ปี “ศิริราช เจ้าพระยา สายธารา แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 22.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
 
         1. กิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรมองค์กร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
         2. กิจกรรม 126 ปี by CSR ศิริราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2557  เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
         3. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จัดขึ้นวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 –15.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
         4. กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง จัดขึ้นวันที่ 22 - 30 เมษายน 2557  เวลา 18.30 – 20.30 น.  ณ บริเวณศาลาท่าน้ำศิริราช / สนามหญ้าข้างหอประชุมราชแพทยาลัย และบริเวณถนนบวรสถานพิมุข 
         5. กิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ออกจากท่าน้ำ รพ.ศิริราช – สะพานพระราม 8  วัดกัลยาณมิตร และชมการแสดงแสง สี เสียง
         6. นิทรรศการ “ป้องกันคลอดก่อนกำหนด” จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557  เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
         7.พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช SiTEC  (Siriraj Training Education Center for Clinical Skills)  จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4
         8. กิจกรรมเข้าชมศิริราชพิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2557  เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช  (ผู้ที่ซื้อบัตรล่องเรือ สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี  บัตร 1 ใบ เข้าชม ได้ 1 ครั้ง ตามเวลาเปิดให้บริการ) และในวันที่ 21 เม.ย. 57 เวลา 08.30 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็น : ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Bright For Blind)
         9. กิจกรรมศิริราชเดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 8 “150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557  เวลา 05.30 – 08.00 น. ณ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 
         นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายซื้อเสื้อที่ระลึก 126 ปี โรงพยาบาลศิริราช ราคา  199 บาท  เพื่อสมทบทุนจัดสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ได้ตั้งแต่วันที่  28 มีนาคม  -  21 เมษายน   2557  โดยกำหนดจุดขาย  4 จุด ดังนี้ 1. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1   2. โถง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  3. ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2  4. ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3  และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายตลอดงาน สอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ฯ โทร. 0 2419 7646 – 7 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3/4/2557 - 30/4/2557
กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล