ขอเชิญร่วมงาน “ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 8 ” เปิดรับสมัคร 3 มี.ค. - 26 เม.ย. 57      


          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้รักสุขภาพและรักการออกกำลังกายด้วยการวิ่งร่วมงาน “ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 8” 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 05.30 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  (เต็มแล้ว ณ วันที่ 23 เมษายน 2557  เวลา 11.30 )
          
และวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557  เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ งานสร้างเสริมสุขภาพ  ตึกชัยนาทเรนทรานุสรณ์ (ผู้ป่วยนอกเก่า) ชั้น 1  ค่าสมัครทุกประเภทคนละ  250 บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึก โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ  โทร. 0 2419 9980 , 0 2419 9983 ,  0 2419 9983

        ประเภทการแข่งขันดังนี้
         - วิ่ง มินิมาราธอน  10.5 กม. เส้นทาง จาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  - สะพานอรุณอมรินทร์ – วิ่งย้อนศรบนสะพานยกระดับ (หน้าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร) – เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางยกระดับผ่านเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า – สายใต้เก่า –ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-กลับตัวบริเวณสนามกอล์ฟเสรี  เลี้ยวกลับเส้นทางเดิม
         - เดินเพื่อสุขภาพ 3.5 กม. (ไม่ถือเป็นการแข่งขัน) เส้นทาง จาก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ – ถนนวังหลัง  -เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ – เลี้ยวซ้ายผ่าน รพ.ธนบุรี – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอัมรินทร์ - เลี้ยวขวาเข้าท่าน้ำวังหลัง  - เลี้ยวซ้ายเข้ารพ.ศิริราช – รพ.ศิริราช ปิยมหาราการุณย์

        บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
        - สถานที่จอดรถฟรี ดังนี้ อาคารจอดรถ หอพัก 8 ไร่ และ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
        - อาหารเช้าและเครื่องดื่ม บริการฟรี หลังการแข่งขัน
        - บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - ส่วนลดพิเศษ เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
27/2/2557 - 27/4/2557
เกาะติดสถานการณ์