10 -13 ก.พ. นี้ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์     


ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพร้อมพิธีเปิดและถวายสังฆทาน (10 ก.พ.  เวลา 10.00 น.) ในงาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  คลิกดูรายละเอียด >>>
โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ดังนี้

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดรายการภาคเช้าและเย็น รายการวิดีทัศน์ในแต่ละวันได้ตามเอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
31/1/2557 - 13/2/2557
กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล