ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการรู้ทันมะเร็ง เต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 3 : "ก้าวสู่ชีวิตใหม่หลังการรักษา”     


สถานวิทยามะเร็งศิริราช ร่วมกับ สาขาศัลยศาสตร์ ศีรษะคอและเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ "รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช" ครั้งที่ 3  ตอน ก้าวสู่ชีวิตใหม่หลังการรักษา”  ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15  สมัครฟรี จำนวนจำกัด 300 ท่าน

     08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน
     08.30 – 09.00 น.     พิธีเปิด
     09.00 – 09.30 น.     พันธุกรรมเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมหรือไม่
                                     โดย  อ.นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์  ภาคอายุรศาสตร์
     09.30 – 10.00 น.     การเฝ้าตรวจติดตามหลังการรักษาที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
                                     โดย  อ.นพ.มงคล  บุญศรีพิทยานนท์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
                                     พญ. ณัฎฐิณี ตรีทิพย์วาณิชย์ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช 
     10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
     10.45 – 11.15 น.     อาหารและอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
                                     โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย  โอเจริญรัตน์  ภาคศัลยศาสตร์
     11.15 – 12.15 น.     แนวทางปฏิบัติเพื่อคลายทุกข์และลดความกังวล
                                     โดย  ผศ.พนม  เกตุมาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
     12.15 – 13.00 น.     พักประทานอาหารกลางวัน
     13.00 – 13.00 น.     เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
                                     โดย ผศ.พญ.สุวนิตย์  ธีระศักดิ์วิชยา  สถานวิทยามะเร็งศิริราช
     13.30 – 14.30 น.     ถาวะแขนบวม : การป้องกันและการรักษา
                                     โดย รศ.พญ. กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
                                            อ.นพ.พงษ์เทพ  พิศาลธุรกิจ  ภาคศัลยศาสตร์
     14.30 – 14.45 น.     พักประทานอาหารว่าง
     14.45 – 15.15 น.     การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม : ทำเมื่อไหร่ ทำอย่างไร?
                                     โดย  ผศ.ดร.นพ.สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์  ภาคศัลยศาสตร์
     15.15 – 15.45 น.     ประสบการณ์ผู้ป่วย
     15.45 – 16.00 น.     สิ่งที่ท่านอยากรู้ (แต่ไม่กล้าถาม) เรามีคำตอบ
                                     - กินเนื้อสัตว์ ไก่ หมู ได้หรือไม่?
                                     - ควรงดชา กาแฟ นมวัวหรือไม่?
                                     - กินวิตามินป้องกันมะเร็งได้จริงหรือ?
                                     - มีญาติเป็นมะเร็งเต้านม ควรปฏิบัติอย่างไร?
                                     - การตรวจเลือดหาค่ามะเร็งได้จริงหรือ จำเป็นหรือไม่?
                                     - เป็นมะเร็งเต้านมตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

หมายเหตุ : สนใจสามารถสมัคร ได้ที่ คลินิกเต้านม , ศูนย์ถันยรักษ์ , คลินิกรังสีรักษา
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิลาวรรณ , คุณภัทราวรรณ์ โทร 02 419 4474
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
สถานวิทยามะเร็ง
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
20/9/2556 - 18/10/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม