16 ต.ค. 56 งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช"      


งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "40 ปี งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช" ใน วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  รพ.ศิริราช ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มีความสนใจ รวมทั้งการบริการตรวจวัดความดันโลหิต การตั้งโต๊ะรับบริจาคอวัยวะจากสภากาชาดไทย และมีการกิจกรรมให้ความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย  

     08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
                                    -  ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์บริจาคอวัยวะ
                                    -  เล่นเกมส์ชิงรางวัล
     09.00 - 09.20 น.     พิธีเปิด
                                    -  ชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของงานเปลี่ยนอวัยวะ
                                    -  รองประธานกรรมการดำเนินการงานเปลี่ยนอวัยวะ กล่าวรายงาน
                                    -  คณบดีหรือผู้แทนกล่าวเปิดงาน และตัดริบบิ้น
     09.20 – 10.00 น.     จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนอวัยวะ
                                    -  สัมภาษณ์ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ 
                                        โดย  ศ. เกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ
                                    -  สัมภาษณ์ศิลปินดาราที่เข้าร่วมงาน และกิจกรรมการแสดงบนเวที
                                        โดย  คุณเก่ง The voice
     10.000 – 11.30 น.     เสวนาความรู้
                                    10.00-10.30 น.   “ปลูกถ่ายไต...ได้มากกว่าที่คิด”การแนะนำการปลูกถ่ายไต
                                                              และความรู้เกี่ยวกับโรคไต จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต 
                                                              โดย  รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, อ.นพ.ศิรส  จิตประไพ, 
                                                                       รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์
                                    10.30-11.15 น.    ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย  โดย  ผู้ป่วยโรคไต
                                    11.15-11.30 น.    มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน
     11.30 – 12.00 น.     ผู้ป่วยและผู้ร่วมงานถวายพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก
     12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร/ เล่นเกมส์ชิงรางวัล
     13.00 – 13.30 น.     ชมนิทรรศการ และสัมภาษณ์ศิลปินดาราที่ร่วมงานเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
                                     โดย  คุณปอ ทฤษฎี 
     13.30 – 15.00 น.     เสวนาความรู้
                                    13.30 -14.00 น.   การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายหัวใจและประสบการณ์จากผู้ป่วย
                                                              โดย  ผศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ และผู้ป่วยโรคหัวใจ
                                    14.00-15.00 น.   การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายตับและประสบการณ์จากผู้ป่วย
                                                              โดย  อ.นพ.ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล, อ.นพ.ประเวชย์  มหาวิทิตวงศ์ 
                                                                       และผู้ป่วยโรคตับ
     15.00 – 15.15 น.     พิธีปิด
                                    - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน
     15.30 – 16.00 น.     ผู้ป่วยและผู้ร่วมงานถวายพวงมาลา ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
                                     โดย  รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์

หมายเหตุ : **สำหรับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้า..รับสิทธิพิเศษมากมาย เช่น การตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคไต และถ่ายภาพที่ระลึกฟรีที่ซุ้มห้องผ่าตัด** ลงทะเบียนฟรีภายในวันที่ 4 ต.ค ที่ โทรศัพท์ 0 2419 8079, 0 2411 3776 อีเมล์ tx_unit@hotmail.com facebook : งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช
งานเปลี่ยนอวัยวะ
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/9/2556 - 16/10/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม