ขอเชิญร่วมโครงการศึกษาเยี่ยมชมมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า      


 

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลารศิริราช ร่วมโครงการศึกษา เยี่ยมชมมูลนิธิ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00
16.00 น. ณ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
(วังสระปทุม)
(รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น)  คลิกดูรายละเอียด>>>

หมายเหตุ : สอบถาม โทร. 0 2419 9435
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
30/5/2554 - 24/6/2554
มีข่าวอยากบอก