24 เม.ย. นี้ เวลา 06.00 น. ขอเชิญร่วมงาน "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน (เพื่อสยามินทราธิราช)"      


              เนื่องด้วยในวันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ  84 พรรษา ในปี 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญคนรักสุขภาพร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน (เพื่อสยามินทราธิราช)ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 06.00 น. ณ พื้นที่ 8 ไร่ (ตรงข้ามตลาดศาลาน้ำร้อน)         

      04.00 น.            ทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าเตรียมความพร้อม ประจำจุดตามเส้นทางการแข่งขัน

      04.30 - 05.50 น.           เปิดรับสมัครหน้างานเพิ่มเติม

      05.30 น.          ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

      05.50 น.          เช็คอินนักวิ่ง 12 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท

      05.55 น.          ประธานจัดงาน (ศ.คลินิก พญ.ธารทิพย์   ประณุทนรพาล) กล่าวรายงานการจัดงาน

                              ประธานในพิธี (ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์) กล่าวเปิดงาน

      06.00 น.          ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 12 กิโลเมตร *(กดแตรลม)

      06.05 น.          เช็คอินนักกีฬา เดินเพื่อสุขภาพ 4 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท

      06.10 น.          ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 4 กิโลเมตร *(กดแตรลม) 

      06.30 น.          นักวิ่งเริ่มทะยอยเข้าเส้นชัย (รับเหรียญผู้พิชิตทุกคน/ จับรางวัล/ รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

      07.30 น.          พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน/ มอบโล่ชมรมวิ่งที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุด 10  อันดับ

      08.30 น.          ปิดการแข่งขัน

               สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 12 กม. เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งจากจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ พื้นที่ 8 ไร่ เวลา 06.00 น.ออกสู่ถนนรถไฟหน้าหอพักเลี้ยวขวา ขึ้นทางลาดสู่สะพานเดินรถถนนอรุณอัมรินทร์ ข้ามคลองบางกอกน้อย ข้ามถนนชิดเส้นทางด้านขวา (สวนทางจราจร) ลงสะพานด้านภัตตาคารเจ้าพระยาเดิม ขึ้นทางลาด (ทางรถลงที่มาจากสะพานพระราม 8) ขึ้นไปบรรจบกับสะพานยกระดับ เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางยกระดับผ่านเซ็นทรัล ผ่านสายใต้เก่า ถึงสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน (จุดเช็คระยะทาง) กลับตัววิ่งกลับเส้นทางเดิมเข้าเส้นชัย

และเดินเพื่อสุขภาพ 4 กม. (ไม่ถือเป็นการเข่งขัน) จากพื้นที่ 8 ไร่ เริ่มต้นต่อจากวิ่งมินิมาราธอนเวลา 06.10 น. ออกประตูหอพักเลี้ยวซ้าย เดินไปตามถนนรถไฟถึงสามแยกบ้านเนิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอิสรภาพ เดินตรงข้ามสี่แยกพรานนกถึงซอยอิสรภาพ 44 (ซอยโรงพยาบาลธนบุรี)  เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอิสรภาพ 44 ผ่านโรงพยาบาลธนบุรี ถึงสี่แยกบ้านช่องหล่อเลี้ยวซ้ายตรงถึงถนนพรานนก ข้ามถนนพรานนกเข้าซอยวัดวิเศษการ  เดินตรงไปบรรจบถนนรถไฟเลี้ยวซ้ายสู่หอพัก 8 ไร่ และเลี้ยวซ้ายสู่จุด Finish 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 22 เม.ย. 54 เว้นวันหยุดราชการ  วันที่ 23 เม.ย. 54 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ชั้น 2 (ริมน้ำ) เวลา 10.00 - 16.30 น.  และวันที่ 24 เม.ย. 54 รับสมัครหน้างาน ณ สถานที่ทำการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 04.00 น. โดยมีค่าสมัครทุกประเภทคนละ 250 บาท พร้อมรับเสื้อเป็นที่ระลึก สอบถามได้ที่ ชมรมกรีฑาศิริราช โทร. 02419 9547, 02419 7433, 08 9885 2380

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด โทร.0 2419 7433 , 0 2419 7435-6 , 0 2419 9547 (ชมรมกรีฑาศิริราช)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
23/2/2554 - 24/4/2554
กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล