ศ.เกียรติคุณ นพ.กิจจา สินธวานนท์ รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิจจา  สินธวานนท์  ที่ได้รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558 ในงาน “๔๗ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา