ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Prize ในงาน SIIF 2012

        เรื่องเล่าครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize จากผลงานการคิดค้น Starter Cell Method For Amniotic Fluid Stem Cell Isolation ในงาน "Seoul International Innovation Fair (SIIF) 2012" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

         ทั้งนี้ ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นตัวแทนนักวิจัยของประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานการคิดค้น Starter Cell Method For Amniotic Fluid Stem Cell Isolation และจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งประกวดผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจนได้รับรางวัลดังกล่าว