รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ  จิรภิญโญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ  รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ฯ  ในงาน 45 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

        ตลอดระยะเวลาการรับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 ศ.นพ.พิภพ  จิรภิญโญ ได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมาย มาถ่ายทอดสู่นักศึกษาแพทย์ เพื่อนำไปต่อยอดสู่การเป็นแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย และยังสร้างผลงานอันทรงคุณค่าทางด้านการแพทย์ งานวิจัย ต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะงานวิจัย ที่แก้ไขปัญหาทารกและเด็กไทย ในด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 80 เรื่อง เป็นบุคคลแรกในประเทศที่ผลิตอาหารที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคเฉพาะ เช่น Chylothorax, Refractory Epilepsy และ Cow Milk Protein Allergy โดยเฉพาะการผลิตนมจากเนื้อไก่  และนมข้าวอะมิโนซึ่งใช้รักษาทารกที่แพ้โปรตีนนมวัวมากกว่า 1,000 ราย 

        แนวคิดการทำงาน การจะแก้ไขแนวคิดปัญหาใดๆ ควรมีความเข้าใจพื้นฐานและรู้ลึกถึงสาเหตุของแต่ละปัญหา มั่นแก้ไขไปที่ละขั้น และเมื่อติดปัญหาใดระหว่างการแก้ไข ก็อย่าท้อแท้ ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขบคิด เพื่อการรักษาที่อาจจะนอกเหนือตำราและติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ก็จะพบสิ่งใหม่ในการรักษาที่ยากเย็นนั้นได้
แรงบันดาลใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นที่พึ่งสุดท้ายทางการแพทย์ของประชาชนชาวไทย ปัญหาใด ๆ ของผู้ป่วยที่ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ดี ทีมแพทย์ของคณะ ฯ ควรจะแก้ไขปัญหานั้นให้ได้แม้จะต้องรักษาโยวิธีใหม่ แต่เพื่อผลสำเร็จต่อผู้ป่วยก็สมควรศึกษาค้นคว้าให้เกิดความสำเร็จจงได้