แพทย์ศิริราชรับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ครั้งที่ 43

          วันนี้ ( 27 พ.ย.55 ) เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด โอกาสนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด ได้รับเกียรติแสดงปาฐกถาเรื่อง "Proteomics : นักวิจัยสู่เวทีโลก" ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช