ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556

         วันนี้ (30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) เวลา 13.30 น.   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุพัฒน์  วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายมนัสวี  ศรีโสดาพล   อธิบดีกรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมภพ  ลิ้มพงศานุรักษ์  ประธานคณะกรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 ณ โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช  อาคารหอสมุดศิริราช  ชั้น 4  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

        สำหรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำปี 2556 มีนักศึกษาแพทย์คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนโครงการ ฯ ดังนี้
 
 
นายเจนวิทย์  วงศ์บุญสิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   คลิกดูประวัติ
 
 
 นางสาวเพราพะงา  อุดมภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  คลิกดูประวัติ